Evenemangslista

Myndigheten lämnade över slutrapporten om evenemangslistan till Kulturdepartementet den 29 februari 2016.

I november 2015 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än 80 procent.

I uppdraget har även ingått att föreslå en definition av fri tv som gör det tydligt att man avser allmänhetens tillgång till tv utan extra betalning utöver licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Definitionen ska även stämma överens med EU-rätten och AV-direktivet. Därutöver har myndigheten haft i uppdrag att uppdatera vilka evenemang som ska omfattas av en lista, inhämta synpunkter från berörda aktörer och intressenter, analysera konsekvenserna av förslagen för programföretagen och rättighetshavarna på marknaden samt redovisa en sammanställning av andra EU-länders listor och dessa listors effekter på marknaden.

Myndighetens slutrapport

Myndigheten föreslår i sin rapport att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att ta del av ett evenemang om minst 90 procent av tv-befolkningen har tillgång till programtjänsten som evenemanget sänds i. Om det vid en given tidpunkt är färre än två programföretag som når 90 procents tillgång så är kravet i stället uppfyllt genom 85 procents tillgång. Myndigheten föreslår även att med fri tv bör avses de programtjänster som okrypterat kan tas emot av den svenska allmänheten utan extra betalning utöver licensavgift och i förekommande fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät eller motsvarande.
 
De evenemang som enligt myndighetens bedömning skulle kunna vara aktuella för en lista är följande.
 
a) De olympiska sommar- och vinterspelen
b) De paralympiska sommar- och vinterspelen
c) VM i fotboll för herrar och damer: matcher och kvalifikationsmatcher med svenskt deltagande samt semifinaler och finaler
d) EM i fotboll för herrar och damer: matcher och kvalifikationsmatcher med svenskt deltagande samt semifinaler och finaler
e) VM i ishockey för herrar: matcher med svenskt deltagande samt semifinaler och finaler
f) VM i längdskidåkning
g) VM i alpin skidsport
h) VM i friidrott
i) Vasaloppet
j) Nobelfesten

Rapporten finns att läsa och ladda ner här.

För mer information, kontakta
Rebecca Parman 08-580 070 36

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-04-06