Regler för radio och tv

Granskningsnämnden utgår från reglerna i radio- och tv-lagen. Kanaler med tillstånd att sända ska dessutom följa villkoren i sina sändningstillstånd.

Utgångspunkten för reglerna är att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet.

Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler.

Senast uppdaterad 2014-08-12