Vilka program kan man anmäla?

Granskningsnämnden kan pröva innehållet i program som sänds av svenska programföretag. Nämnden granskar lokala, regionala och rikstäckande sändningar. Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler.

Följande sändningar kan granskas:

  • SVT, SR och UR
  • andra kanaler i marknätet
  • kabel-tv
  • satellit-tv
  • beställ-tv
  • webbsändningar
  • kommersiell radio
  • närradio

Alla sändningar ska följa radio- och tv-lagen. Kanaler med tillstånd att sända ska dessutom följa villkoren i sina sändningstillstånd. En beskrivning av reglerna finns under rubriken Regler för radio och tv.

Utländska programföretag omfattas inte av svenska regler

Utländska programföretag omfattas inte av radio- och tv-lagen utan ska normalt följa reglerna i de länder där de är etablerade.

TV3, TV6,  TV8 och TV10 sänds av Viasat Broadcasting UK Ltd som är etablerat i Storbritannien. Deras sändningar kan därför inte prövas av granskningsnämnden. Detsamma gäller Kanal 5 och Kanal 9 som sänds av det brittiska bolaget SBS Broadcasting Networks Ltd.

Sändningarna i CNN och Discovery Channel med flera omfattas inte heller av svenska regler utan av brittisk lagstiftning. 

MTV Sverige och Nickelodeon är exempel på kanaler som ägs av ett företag som är etablerat i Nederländerna. Granskningsnämndens motsvarighet i Nederländerna, Commissariaat voor de Media, har tillsyn över dessa kanaler.

Ofcom och ASA i Storbritannien

Om du vill anmäla ett program som har sänts i TV3, TV6, TV8, TV10, Kanal 5 eller Kanal 9 kan du vända dig till den brittiska myndigheten Ofcom (Office of Communication). Anmälan måste ha kommit in inom 20 dagar från sändningsdagen för att Ofcom ska granska programmet. Ofcom lägger ut ärenden om tv-reklam på ASA (Advertising Standards Authority).

Enligt en överenskommelse vidarebefordrar vi anmälningar mot brittiska programföretag till Ofcom. I de fall Ofcom granskar programmet rapporterar de resultatet till oss.

Senast uppdaterad 2014-09-10