Gör en anmälan

I din anmälan måste du kort redogöra för innehållet i programmet och vad nämnden ska granska. Anmälan ska ha kommit in till oss senast tre månader efter att programmet sändes.

Förutom namn och adress ska anmälan innehålla uppgift om vilket program du anmäler, kanal och tidpunkt då programmet sändes.

Gör en anmälan genom att fylla i formuläret eller skicka in din anmälan med vanlig post, fax eller e-post.

Observera att antalet anmälningar mot ett program inte påverkar granskningsnämndens bedömning.

Granskningsnämnden tar inte upp anonyma anmälningar till prövning. Eftersom granskningsnämnden kan granska program på eget eller myndighetens initiativ kan dock anonyma anmälningar i vissa fall leda till att det anmälda programmet granskas. Anmälningar per e-post där inga namnuppgifter förekommer utöver den som eventuellt finns i e- postmeddelandets adressmening betraktar vi som anonyma.

Program

Kontaktuppgifter

Ange e-postadress och/eller postadress

Obligatoriska fält

En kopia på anmälan skickas till den adress du angett.