Ansökan om tillstånd att sända närradio av Skåneland Country Klubb i Hässleholms kommun (dnr 13/01992)

Ämne
Ärendepart
Status Avslutad
Beslutsnivå
Beslutstyp Bifall
Beslutsdatum 2013-10-16
Diarienr 13/01992
Beslutstyp
Beslut saknas