SVT Östnytt - inslag om en brottsutredning (dnr 13/00990)

Ämne
Program eller inslag Ösnytt
Sänt 2013-04-09 kl 18.10-18.15
Programföretag Sveriges Television
Regel Saklighet
Sändningsform Public service
Status Avslutad
Beslutsnivå Nämnd
Beslutstyp Kritiserande – grn
Beslutsdatum 2013-09-16
Sanktion
Diarienr 13/00990
Beslutstyp
Ladda ner beslut