Sveriges Radio - Radioprogram på somaliska (dnr 11/02871)

Ämne
Program eller inslag Radioprogram på somaliska, dödshot mot kristna
Sänt
Programföretag Sveriges Radio
Regel
Sändningsform Public service
Status Avslutad
Beslutsnivå
Beslutstyp Avskrivning
Beslutsdatum 2011-10-06
Sanktion
Diarienr 11/02871
Beslutstyp
Ladda ner beslut