Information om tillstånd för marksänd tv – regionala sändningar

Förtydligande vad gäller de regler som finns vid tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv.

Läs mer om regionala sändningar här

57 nya tillstånd för marksänd tv

Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 51 nationella och sex lokala/regionala tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

Läs mer om vilka kanaler som fått tillstånd här

Information om utgivningsbevis och personuppgifter på nätet

Läs mer om vad som gäller för utgivningsbevis och personuppgifter på nätet här.