Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet

Myndigheten för radio och tv har meddelat beslut om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

Läs mer om vilka kanaler som har fått sändningstillstånd här.

Public service-bolagens marknadspåverkan

Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag att analysera hur verksamheterna i public service-bolagen påverkar mediemarknaden, när det t.ex. gäller konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort.

Läs mera om uppdraget här

Förhandsprövning av nya tjänster

Regeringen beslutade 2010 att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från Public Service-bolagen. Myndigheten har nu fått i uppdrag att se över det systemet.

Läs mer om uppdraget här.