Medieutveckling 2014

Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut? I Medieutveckling 2014 får du en utförlig beskrivning av hur marknaden ser ut idag med fokus på mediekonsumtion, reglering och branschstruktur.

Läs och ladda ner Medieutveckling 2014

57 nya tillstånd för marksänd tv

Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 51 nationella och sex lokala/regionala tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

Läs mer om vilka kanaler som fått tillstånd här

Information om utgivningsbevis och personuppgifter på nätet

Läs mer om vad som gäller för utgivningsbevis och personuppgifter på nätet här.