25 tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Läs mer om beslutet här.

Media Development 2014

Nu finns den engelska utgåvan av Medieutveckling 2014 att ladda ner eller beställa.

Ladda ner eller beställ Media Development 2014

57 nya tillstånd för marksänd tv

Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 51 nationella och sex lokala/regionala tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

Läs mer om vilka kanaler som fått tillstånd här