Möjlighet att söka tillstånd för marksänd tv och sökbar text-tv

Nu finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att sända tv-program och sökbar text-tv i marknätet. Det går att söka tillstånd för en nationell programtjänst samt regionala och lokala programtjänster.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Public service-bolagens marknadspåverkan

Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag att analysera hur verksamheterna i public service-bolagen påverkar mediemarknaden, när det t.ex. gäller konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort.

Läs mera om uppdraget här

Förhandsprövning av nya tjänster

Regeringen beslutade 2010 att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från Public Service-bolagen. Myndigheten har nu fått i uppdrag att se över det systemet.

Läs mer om uppdraget här.